Vundamenditööd. Müüritööd. Eramu ehitus Alafia OÜ-lt

Vundamenditööd

Vundamenditööd on eramu ehituse esimene ja väga oluline etapp, mis tagab hoone püsivuse ning ülejäänud tegevuse õnnestumise.

Paljudel juhtude on eramu ehituse järgmiseks etapiks müüritööd. ALAFIA OÜ näeb neid kaht ehitusetappi tihedas omavahelises seoses ja paljuski sarnastena- nii vundamenditööd kui müüritööd kujutavad endast enamasti erinevate ehitusplokkide ladumist koos juurdekuuluvate spetsiifiliste toimingutega.

Vundamenditööde jaoks sobivad suurepäraselt näiteks FIBO5- plokktooted, COLUMBIA- kivi, TALOT- õõnesbetoonplokid ja -kergkruusplokid. Keldriseinte ladumiseks ka AEROC- Hard plokid.

Müüritööd

Müüritöödel kasutatakse samu plokktooteid, enamasti küll väiksema survetugevusega varinte- FIBO3, AEROC- Classic, lisaks veel DURISOL-plokid ja LAMMIKIVI- tooted.

LAMMIKIVI

Viimased sisaldavad endas ka soojustuskihti ning need laotakse seina ilma mördita, fikseerides kivid püstolivahuga. Sel juhul toimub vundamenditöödel esimese kahe rea täpne rihtimine, armeerimine ning betooniga täitmine, seejärel müüritise iga kaheksa rea ladumise järel õõnsuste betoneerimine. Enne betoonitöid paigaldatakse kõik müürisisesed kommunikatsioonid, nagu elektriinstallatsioonitorud, vee-, kanalitorud jne. Sellise tööprotsessi tulemusena valmib massiivne vastupidav heli- ning tulekindel müüritis.

ALAFIA OÜ kogemuse põhjal on viimasel juhul eramu ehitus küll keerukam ent õigustab igati nähtud vaeva- soojustatud majakarp valmib kiiresti, jääb ära hilisem fassaadi katmine villa või vahtpolüstürooliga, ka sillused saab sel juhul moodustada müüritöödel kasutatavatest plokkidest objektil, kasutades selleks spetsiaalset sillusrauda.  

Tavaliselt näeb projekteerija ette kindla lahenduse, kui seda ei ole, pakub ALAFIA OÜ enne konkreetset vundamenditööd välja omapoolse variandi erinevate tüüplahenduste baasil. Sama kehtib müüritööde kohta. Rakendame eramu ehituse puhul üldiseid põhimõtteid, vaadeldes neid läbi tellija individuaalsuse prisma.

Eramu ehitusEramu ehitus

Eramu ehitus koosneb mitmetest etappidest. Nendest esimesed ja töömahukamad on vundamenditööd ning majakarbi püstitus.

Ehituse lõppfaasis teostatavad viimistlustööd annavad eramule tema näo.